Bảng giá

DÒNG XE GIÁ BÁN DÒNG XE GIÁ BÁN
FRONTIER KIA FOTON AUMAN
Xe tảiKIA K200S 4WD – Tải 1,49 tấn 426.000.000 VNĐ Xe tải Auman C160 thùng kín- Tải 9,1 tấn 875.700.000 VNĐ
Xe tải KIA K200SD Cabi đôi – Tải 1,49 tấn 413.000.000 VNĐ Xe tải Auman C160 thùng mui bạt-Tải 9,1 tấn 890.200.000 VNĐ
Xe tải KIA K200 thùng mui bạt – Tải 1,99 tấn 409.700.000 VNĐ Xe tải Auman C160 thùng lửng-Tải 9,1 tấn 863.200.000 VNĐ
Xe tải KIA K200 thùng kín – Tải 1,99 tấn 415.900.000 VNĐ Xe tải Auman C160L thùng dài 9,8 mét 850.000.000 VNĐ
Xe tải KIA K200 thùng lửng – Tải 1,99 tấn 392.700.000 VNĐ Xe tải Auman C160 chaissis 795.000.000 VNĐ
Xe tải KIA K250 thùng mui bạt – Tải 2,49 tấn 467.800.000 VNĐ Xe tải Thaco Ollin S720 thùng kín- Tải 6,8 tấn 644.700.000 VNĐ
Xe tải KIA K250 thùng kín – Tải 2,49 tấn 473.400.000 VNĐ Xe tải Thaco Ollin S720 thùng mui bạt- 6,8 tấn 646.600.000 VNĐ
Xe tải KIA K250 thùng lửng – Tải 2,49 tấn 450.600.000 VNĐ Xe tải Thaco Ollin S720 thùng lửng 610.700.000 VNĐ
Xe tải KIA K250 bán hàng lưu động 507.900.000 VNĐ Xe tải Thaco Ollin S720 trượt sàn Liên hệ
Xe tải KIA K200 bán hàng lưu động 447.900.000 VNĐ Xe tải Thaco Ollin S490 -Tải 2,1 tấn 415.900.000 VNĐ
Xe tải ben KIA K250 – Tải 1,99 tấn 498.000.000 VNĐ Xe tải Thaco Ollin S700 – Tải 3,49 tấn 419.000.000 VNĐ
THACO TOWNER THACO BUS
Xe tải Thaco Towner 800A – Thùng mui bạt – Tải 990kg 206.400.000 VNĐ Iveco Daily 16 chỗ 849.000.000 VNĐ
Xe tải Thaco Towner 800A – Thùng kín – Tải 990kg 211.400.000 VNĐ Iveco Daily Plus 16/19 chỗ 1.099.000.000 VNĐ
Xe tải Thaco Towner 800A – Thùng lửng – Tải 990kg 193.000.000 VNĐ TB79S-29D 29 chỗ 1.685.000.000 VNĐ
Xe tải TF2800 330.000.000 VNĐ TB81S-29D ( Mẫu mới ) 29 chỗ 2.060.000.000 VNĐ
Xe tải Thaco Towner 990 – Thùng mui bạt – Tải 850kg 257.200.000 VNĐ TB87S-29L ( Mẫu mới ) 2.335.000.000 VNĐ
Xe tải Thaco Towner 990- NC – Thùng kín – Tải 800kg 268.300.000 VNĐ TB120S-47D 2.715.000.000 VNĐ
Xe tải Thaco Towner 990 – Thùng lửng – Tải 990kg 243.000.000 VNĐ TB120SL-38D 3.275.000.000 VNĐ
Xe tải Thaco Towner Van 2S – 945kg 285.000.000 VNĐ TB120SL-34L-I 3.390.000.000 VNĐ
Xe tải Thaco Towner Van 5S – Tải trọng 750kg 325.000.000 VNĐ Rosa ( 3-1) Nâng cấp 1.130.000.000 VNĐ